Vrijwilligers

Bent u enkele uren per week vrij? Wil u graag mensen rondom u helpen? Klik dan op ‘waar vind ik een Minder Mobielen Centrale?’ om te weten of er in uw gemeente reeds een Minder Mobielen Centrale bestaat.

De mensen die rijden voor de Minder Mobielen Centrales zijn vaak jong gepensioneerden, huisvrouwen, werklozen,… De activiteit is onbezoldigd, de vrijwilliger krijgt een reële onkostenvergoeding. Het vervoer mag nooit een winstgevende activiteit zijn, anders moeten de inkomsten aangegeven worden bij de belastingen.

Het is ideaal dat u enkele uren of dagen per week beschikbaar bent. De vrijwillige chauffeur is baas in eigen wagen (roken, huisdieren,..) Dit betekent ook dat, als een vervoer om een dringende reden niet kan doorgaan, hij/zij deze kan annuleren.

Voorwaarden om aan de slag te gaan als vrijwilliger

U maakt zich enkele uren of dagen per week vrij om met uw eigen wagen het vervoer voor de Minder Mobielen Centrale te verzorgen. Uiteraard moet u zelf in orde zijn met uw verzekering. En tenslotte moet u telefonisch bereikbaar zijn (ook hiervoor kan u doorgeven op welke uren of dagen).

Documenten bestemd voor de vrijwillige chauffeurs

Iedere chauffeur ontvangt een chauffeurskaart, die legt u op het dashboard van uw wagen om zo kenbaar te maken dat u rijdt in het kader van de Minder Mobielen Centrale. U ontvangt ook een kilometerboekje, waarin u per rit bijhoudt hoeveel kilometer u heeft afgelegd. In dit boekje kan u ook berekenen hoeveel de vervoerde leden u dienen te betalen aan het einde van de rit. Iedere chauffeur ontvangt eveneens een badge, zodat hij makkelijker herkenbaar is.

Hoeveel bedraagt de onkostenvergoeding?

De kilometers worden gerekend vanaf het moment dat de chauffeur zijn woning verlaat, via het gevraagde traject, tot hij terug thuis arriveert. Eventuele parkeerkosten worden eveneens meegerekend.

Indien een andere chauffeur de terugrit verzorgt zal de eerste chauffeur het enkele traject dubbel aanrekenen. Wanneer meer dan één persoon meerijdt, wordt het aantal kilometer gedeeld door het aantal passagiers.

Hoe wordt u vrijwilliger-chauffeur?

Wendt u tot de centrale in uw gemeente (‘waar vind ik een Minder Mobielen Centrale?’) om een afspraak te maken voor een gesprek en eventueel een afsprakennota te ondertekenen.